Laat Stipt Online uw jaarrekening opstellen

De jaarrekening geeft jaarlijks een belangrijk overzicht van de financiële gezondheid van uw onderneming. Een jaarrekening geeft duidelijkheid over het afgelopen jaar en kan worden gebruikt voor de koersbepaling van uw organisatie. 

De jaarrekening is een opsomming van financiële rapportages die wij u gaandeweg het jaar kunnen presenteren. Hierdoor kunnen wij u een jaarrekening zonder onaangename verrassingen garanderen.

Opstellen van een jaarrekening

In geval uw onderneming een BV, NV, Coöperatie of een vereniging/stichting met minimaal 6 mln omzet is, is het een vereiste dat uw jaarrekening gepubliceerd dient te worden via de Kamer van Koophandel (KvK). De jaarrekening moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen. De aandeelhouders hebben het recht om het bestuur maximaal 6 maanden uitstel te verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn. Hierdoor kan een jaarrekening in het uiterste geval 13 maanden afloop van het boekjaar gedeponeerd worden bij de KvK. Het niet tijdig naleven van deze regels kan leiden tot aanzienlijke geldboetes.

Niet iedere onderneming is verplicht om een uitgebreide jaarrekening met toelichting op te stellen. Een eenmanszaak en een VOF bijvoorbeeld. In dit geval beperken we ons tot het opstellen van een duidelijk op uw bedrijf gericht financieel (jaar)overzicht. Hierdoor weet u ook precies hoe uw organisatie er op ieder gewenst moment financieel voor staat.

Een snelle en betrouwbare jaarrekening 

Stipt Online zorgt dat uw (financiële) administratie altijd up-to-date is. Daardoor kan het opstellen van de jaarrekening soepel verlopen.  Neem contact met ons op of bereken eerst het tarief wat het best bij uw organisatie past. Wanneer u een paar vragen beantwoordt over uw organisatie, zoals het jaarlijkse aantal in- en verkoopfacturen, kan onze handige rekenmodule meteen uw tarief berekenen.

Bereken uw tarief Rekenmachine icoon Neem contact op Telefoon icoon

Ballon icoonDit zeggen klanten

Onze boekhouding is al enkele jaren bij Stipt Online onder beheer. Dit loopt perfect. Zodat ik lekker mijn eigen werk kan blijven doen.
Medische Pedicure Heidi

Boek icoonKenniscentrum