De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Dat geldt ook voor overige algemene uitingen zoals bijvoorbeeld de e-mailnieuwsbrief. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Stipt Online aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website alsmede in overige algemene uitingen.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Stipt Online of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stipt Online.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Stipt Online.

Organisatie

Stipt Online is de handelsnaam welke geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel Limburg onder inschrijfnummer 54350336

Bereken uw tarief Rekenmachine icoon Neem contact op Telefoon icoon

Ballon icoonDit zeggen klanten

Onze boekhouding is al enkele jaren bij Stipt Online onder beheer. Dit loopt perfect. Zodat ik lekker mijn eigen werk kan blijven doen.
Medische Pedicure Heidi

Boek icoonKenniscentrum